VHSdb : Fiche TOKUGAWA SEKKUSU KINSHI-REI : SHIKIJô DAIMYô
Caresses sous un kimono
(Tokugawa sekkusu kinshi-rei : shikijô daimyô)

1972

Origine(s) du film : Japon

Genre(s) : Comédie / Erotique / Sexy

Réalisateur(s)

Norifumi Suzuki

Acteurs

Ryôko Ema, Kaya Hodumi, Emi Jo, Sandra Julien, Utako Kyo, Yôko Mihara, Ryôta Minowada, Kinji Nakamura, Tadashi Naruse, Hiroshi Nawa, Akira Oizumi, Hachirô Oka, Miwako Onaya, Keisuke Ootori, Miki Sugimoto, Taiji Tonoyama


1 VHS propose ce film

TitreEditeurRéférenceAnnéeOrigine
Caresses sous un kimonoVSD 2000105 011981