Η πόλη των ζωντανών νεκρών
VHSdb : Fiche Η πόλη των ζωντανών νεκρών (Video Prisma)
Video Prisma

VHS V2000 Betamax

Contribution jaquette : ookla

Aucune note pour l'instant

Nationalité de la VHS :

Grece

PAL

Version originale - Couleur