VHSdb : Fiche SIU-HO CHIN
Siu-Ho Chin

3 éléments trouvés dans sa filmographie d'acteur

____________________ 1985 ____________________

Mr. Vampire
(Geung si sin sang)
aka : Mr. Vampire (USA)

____________________ 1990 ____________________

Diamond Connection
(Lan du cai shen)
aka : Diamond Connection (FRA)

____________________ 1993 ____________________

Tai Chi Master
(Tai ji: Zhang San Feng)
aka : Tai-Chi (DE)