VHSdb : Fiche JUN HAMAMURA
Jun Hamamura

6 éléments trouvés dans sa filmographie d'acteur

____________________ 1960 ____________________

Contes cruels de la jeunesse
(Seishun zankoku monogatari)
aka : Contes cruels de la jeunesse (FRA)

____________________ 1964 ____________________

La ballade de Kyoshiro Nemuri
(Nemuri Kyoshiro 4: Joyoken)
aka : La ballade de Kyoshiro Nemuri (FRA)

____________________ 1967 ____________________

Rébellion
(Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu)
aka : Rebellion (FRA)

____________________ 1969 ____________________

Titre non renseigné
(Mekurano Oichi midaregasa)
aka : Samurai Woman (GRE)

____________________ 1972 ____________________

Baby Cart : Dans la terre de l'ombre
(Kozure Ôkami : Shinikazeni mukau ubaguruma)
aka : Lupine Wolf (USA) / Baby Cart : Dans la terre de l'ombre (FRA) / Baby Cart 3 Dans la terre de l'ombre (FRA)

____________________ 1981 ____________________

Titre non renseigné
(Makai tenshô)
aka : Samurai Reincarnation (FRA)