VHSdb : Fiche KEIKO TAKAHASHI
Keiko Takahashi

1 élément trouvé dans sa filmographie d'acteur

____________________ 1982 ____________________

Titre non renseigné
(Dai Nippon teikoku)
aka : The Imperial Japanese Empire (FRA)